Rom reservasjon for Øvrebø Frikirke

Dette siden for booking av rom i Øvrebø Frikirke. Husk å sette riktig klokkeslett og rom/lokale.

Avtaler bør gjøres i samsvar med Wenche Greibesland

For utleie av kjeller med kjøkken- ring Wenche Greibesland 95235282

Sletting og/eller korrigering av innlagte avtaler taes med Wenche eller Håvard

Teknisk administrator: Håvard Øyulvstad 90060888

BØNNETIMEN/BØNN OG LOVSANG ER FAST HVER TORSDAG I HOVEDSAL KL 19:00-20:15