MEDLEMSKONTRAKT IN SHAPE

I feltet "Velg medlemskap" finner du oversikt over alle våre medlemskap og priser.

*
*
Er du under 18 år MÅ sponsor fylles ut.
*
*
*
*
*

Månedsavgiften betales via avtalegiro. NETS beregner ca 10 uker for å opprette en gyldig avtalegiro, og du vil derfor motta faktura for resten av inneværende måned, samt de 2 påfølgende månedene.

Er du under 18 år? DA MÅ SPONSOR LEGGES INN

*
11 siffer (IKKE kortnr som er16 siffer)
(Eier av kontonr over, hvis medlem er under 18 år)

KAMPANJE
Tren inntil 4 mnd GRATIS

*
*
Xpress medlemskap gjelder kun på vårt senter på sotra. Ordinære medlemskap gir tilgang på alle våre sentre. Ved Flexi avtaler tilkommer kr 399,- i innmeldingsgebyr.
*
24/7 tilgang + 20 kr. Alle medlemmer kan trene 05:00-23.59 uten ekstra kostnad.

Betingelser:*

MEDLEMSBETINGELSER

1. Betalingsvilkår ved avtalegiro. Oppstart og treningsavgift for de 2 første månedene betales ved påmelding, deretter blir avtalt månedlige beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Kunden er selv ansvarlig for å påse at avtalegiro er gyldig i sin bank.  Prisene kan endres med 1 måneds skriftlig varsel. In Shape AS forplikter seg å legge varsel om prisendringer synlig i resepsjon og / eller oppslagstavle, dersom prisendringer vil forekomme.

2. Betalingsterminer. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er "ajour". Forhåndsbetalt treningsavgift tilbakebetales ikke ved avbrudd/oppsigelse. Etter avtaletid løper medlemskapet videre med ordinære betingelser inntil medlemskapet avlsuttes. Priseendring etter kampanjepris og tilbud varsles ikke. 

3. Frys av medlemskap. Søknad om frys må gjøres skriftlig på forhånd via nettsiden, og grunnen må kunne dokumenteres. Frys kan ikke benyttes til ferie.

4. Medlemskapet/kortet er personlig og kan ikke overdras til annen person. Medlemskort er obligatorisk og skal medbringes på hver trening. Glemmer man kortet regelmessig, vil man bli fakturert for nytt nøkkelkort uten varsel. Vi har en årlig nøkkelkortavgift på kr 295,- som faktureres den 20.02 for alle gyldig avtaler på faktureringstidpunkt.

5. Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap av eiendeler og skader på person eller gjenstander som oppstår. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn og barnets sikkerhet.

6. Vilkår ved oppsigelse. Ved oppsigelse blir siste betaling den 20. påfølgende måned. Oppsigelse skal leveres på senterets eget skjema i resepsjonen og signeres av kunde og resepsjonist. Medlemmet kan trene i oppsigelsestiden. Avtaler med bindingstid løper uansett ut avtaletiden, deretter løper den videre med ordinære betingelser til den blir skriftlig sagt opp. Ved flytting og økt reisetid på minst 60 min, kan avtalen stoppes ved dokumentasjon på endret bostedsadresse. Vilkår som ved vanlig oppsigelse. Medlemsskapet kan ikke sies opp på e-post eller telefon.

7. Dersom kunden bryter treningssenterets regler, kan ledelsen si opp avtalen med umiddelbar virkning, uten at In Shape er økonomisk ansvarlig, eller at kunden kan kreve tilbakebetalt. Ubenyttede og ikke avbestilte timer vil bli belastet ved fakturering.

8. Treningssenteret har anledning til å sesongendre åpningstid og timeplan. Det samme gjelder i forbindelse med høytider og helligdager.

9. Trening utenfor betjent åpningstid er mulig alle dager. Slipper man inn andre enn seg selv tilkommer et gebyr på kr 5000,-. Utløser medlemmet alarmen, betaler medlemmet selv uttrykninggebyr, p.t kr 2375,-. Kort/armbånd skal alltid medbringes.

10. Antidoping: Som medlem av treningssenteret, tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke anabole androgene steroider (AAS) og andre lignende muskelstimulerende eller andre prestasjonsfremmende stoffer i henhold til Antidoping Norge sin doping liste, med mindre slik bruk er medisinsk begrunnet.

11. Jeg godtar at oppgitte personopplysninger kan benyttes av In Shape for medlemsinfo og tilbud, både under og etter avtaletid. Informasjonen deles ikke med 3.part/andre, og medlem kan når oss helst reservere seg for å motta info på mobil og e-post.