REFUSJON COVID-19
*
*

I forbindelse med 2 uker pålagt nedstenging av treningssenter på grunn av Covid-19, gir vi våre medlemmer full refusjon for perioden 8.feb - 21.feb. Om du ikke ønsker refusjon, trenger man ikke å gjøre noe.

Vårt senter på Sotra var kun stengt første uken, og derfor blir refusjon tilsvarende.

(Siste mulighet for å sende refusjonskjema er 31.03.20)


Velg selv om du ønsker refusjon i form av frys periode eller gavekort. Kryss kun ut den du ønsker å benytte!


1. Jeg ønsker å motta et gavekort som refusjon og fullt oppgjør.

Gavekort kan ikke benyttes som betaling av eksisterende medlemmer.
Til den du vil gi bort 1 mnd trening til
Til den du vil gi bort 1 mnd trening til

2. Jeg ønsker å fryse betalingen i tilsvarende periode som er betalt for mye!


Betingelser:*
Betingelser:*