GRATIS PRØVEUKE

Jeg ønsker GRATIS prøveuke hos In Shape. 
Maks 1 prøveuke pr kunde!

Velg senter:*

*
*
*
*
*
*
*

SMS sendes kun ut innenfor senterets betjente åpningstid, og du kan ikke trene før SMS eller nøkkelkort er mottatt.

 ALLE MÅ HA NØKKELKORT (kr 150) FOR Å REGISTRERE BESØK


4. Medlemskapet/kortet er personlig og kan ikke overdras til annen person. Medlemskort er obligatorisk og skal medbringes på hver trening. Glemmer man kortet regelmessig, vil man bli fakturert for nytt nøkkelkort uten varsel.

5. Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap av eiendeler og skader på person eller gjenstander som oppstår. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.

7. Dersom kunden bryter treningssenterets regler, kan ledelsen si opp avtalen med umiddelbar virkning, uten at In Shape er økonomisk ansvarlig, eller at kunden kan kreve tilbakebetalt. Ubenyttede og ikke avbestilte timer vil bli belastet ved fakturering.

8. Aldersgrensen på senteret er 14 år for ordinære medlemmer. Alle medlemmer under 18 år forplikter seg til å gjennomføre en treningsveiledning med en av våre treningsveiledere ved oppstart.

9. Treningssenteret har anledning til å sesongendre åpningstid og timeplan. Det samme gjelder i forbindelse med høytider og helligdager.

10. Trening utenfor betjent åpningstid er mulig alle dager. Slipper man inn andre enn seg selv tilkommer et gebyr på kr 5000,-. Utløser medlemmet alarmen, betaler medlemmet selv uttrykninggebyr, p.t kr 2375,-. Kort/armbånd skal alltid medbringes.

11. Antidoping: Som medlem av treningssenteret, tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke anabole androgene steroider (AAS) og andre lignende muskelstimulerende eller andre prestasjonsfremmende stoffer i henhold til Antidoping Norge sin doping liste, med mindre slik bruk er medisinsk begrunnet.

12. Jeg godtar at oppgitte personopplysninger kan benyttes av In Shape for medlemsinfo og tilbud, både under og etter avtaletid. Informasjonen deles ikke med 3.part/andre, og medlem kan når oss helst reservere seg for å motta info på mobil og e-post.

13. Renhold og rydding er viktig! Medlemmer som ikke vasker og/eller rydder etter seg vil bli ilagt et renholdsgebyr på kr 500,-

Betingelser:*