Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης Τμήμα Ληξιαρχείου

Μπορείτε να κλείσετε online ραντεβού στο τμήμα μας για τους εξής λόγους:

1.Δήλωση γέννησης-βάπτισης

2. Δήλωση γάμου

3. Δήλωση θανάτου 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο γάμος ήταν μόνο θρησκευτικός, πριν κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας διότι η εκπρόθεσμη δήλωση έχει πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει και αν έχετε να δηλώσετε διαζύγιο.

Επίσης για το διαζύγιο εκτός από την τελεσίδικη απόφαση πρέπει να προσκομίζετε και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 39 (Artikel 39) του Κανονισμού 2201/2003.

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

https://www.mfa.gr/germany/eservices/lexiarkheio