Timebestilling

Velkommen og takk for at du benytter ambassadens timebestillingssystem for å søke om fødselsnummer og/eller pass. MERK: Du må opprette deg som bruker før du kan logge inn (øverst i høyre hjørne) for å reservere time.

Vennligst følg med på ambassadens hjemmeside/timebestillingskalender for ledige tider. Dersom det haster og er kritisk, vennligst kontakt oss på e-post. Ser du ikke noe ledige tidspunkt betyr det at vi dessverre er fullbooket for øyeblikket. Dersom du ikke har bestilt time på forhånd, kan vi ikke betjene deg.

Timebestillingssystemet er utelukkende til søknad om fødselsnummer og pass. Vennligst reserver ett tidspunkt per person og i søkers navn.

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist. Om du ikke har med all nødvendig dokumentasjon når du møter på ambassaden, risikerer du å måtte booke en ny tid. Se her for krav til dokumentasjon

Hvis du allerede har bestilt time kan du finne den under Agenda-knappen. Du kan endre avtaletidspunkt/dato ved å endre dato og klokkeslett i eksisterende avtale. Dersom du må avlyse/endre avtalen, vennligst logg inn og slett avtalen du ikke ønsker.  Avtale kan bestilles/avbestilles inntil 12 timer før avtaletidspunkt. Ønsker du å bestille/avbestille tid senere enn dette, eller gjelder det notarialforretninger, ber vi deg kontakte ambassaden på e-post: cph.konsulat@mfa.no 

 I tråd med gjeldende smitteverntiltak i Danmark pga. Covid-19-pandemien, er det begrenset hvor mange personer som kan møte ad gangen. Vi gjør oppmerksom på at pga. koronasituasjonen skal alle bære munnbind, og det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før din avtalte tid. Vi anmoder derfor om at du så vidt mulig møter presis til ditt avtaletidspunkt (verken før eller senere). Hvis døren til publikumsekspedisjonen (venstre side) er låst, vennligst ring på døren til ambassaden (høyre side) ved ankomst.