Bokningssida Husbil A

Upplysning av hyrestagaren kan komma att utföras.

Genom att boka husbilen, godkänner hyrestagaren avtalet som finns på hemsidan(under menufliken)

Hämtning av husbil görs avhämtningsdag mellan 15:00-17:00

Återlämning av husbil görs återlämningsdag mellan 09:00-11:00