Reservasjon av overnattingsrom

Reservasjon av overnattingsrommet

Rommet åpnes med følgende smitteverntiltak

  • Oppdater deg på de siste anbefalingene fra FHI og følg disse.
  • Om noen som skal overnatte har symptomer på COVID19 skal de ikke besøke vårt overnattingsrom.  Dette gjelder også milde symptomer. 
  • Et besøk består av inntil fem personer dersom man lever sammen til daglig. Det er ikke tillatt å blande personer fra to grupper. Dette gjelder så lenge dette er rådet fra myndighetene. 
  • Gjestene må ha med eget sengetøy som er vasket på 60 grader. Sovepose og lakenpose er ikke tillatt.
  • I tillegg til normal «utvask» skal alle berøringspunkter som håndtak, lysbrytere, knapper og kraner tørkes over med klorin.
  • Som en ekstra sikkerhet innføres det tre dagers karantene mellom to reservasjoner. 

Disse reglene gjelder inntil videre ved leie av overnattingsrommet.

Rommet har kapasitet på 5 personer (3 køyesenger) og reserveres fra kl. 14:00 til kl. 12:00 neste dag. Det kan forekomme at det også er arrangement i velferdsrommet. I så tilfelle vil det være aktivitet til 21:30.

Kun registrerte andelshavere kan leie overnattingsrommet. Oppgitt navn på reservasjon derfor stemme overens med registrert andelshaver.

Du kan maksimalt reservere rommet for 7 kalenderdager.

Av smitte og brannvernhensyn skal du oppgi navn på de som skal benytte overnattingsrommet ved bestilling.

Det er ikke mulig å legge inn en reservasjon mindre enn 4 dager frem i tid. Dette av hensyn til nøkkelutlevering.

Logo