Reservasjon av overnattingsrom

Reservasjon av overnattingsrommet

Rommet har kapasitet på 6 personer (3 køyesenger) og reserveres fra kl. 14:00 til kl. 12:00 neste dag. Det kan forekomme at det også er arrangement i velferdsrommet. I så tilfelle vil det være aktivitet til 21:30.

Kun registrerte andelshavere kan leie overnattingsrommet. Oppgitt navn på reservasjon derfor stemme overens med registrert andelshaver.

Du kan maksimalt reservere rommet for 7 kalenderdager.

Fra 28. januar 2018. må du av brannvernhensyn også oppgi navn på de som skal benytte overnattingsrommet

Det er ikke mulig å legge inn en reservasjon mindre enn 4 dager frem i tid. Dette av hensyn til nøkkelutlevering.

Vipps logo