Kalender for Bandrom 3

Regler for bruk av bandrom

Rommet skal alltid inneholde utstyr for samspill - ikke fjern utstyr fra rommet. Det gjelder både instrumenter, PA/mix og kabler/ mikrofoner. Alle feil og mangler meldes utstyrsansvarlig.

Max 3 timer sammenhengende pr person/ band

All timeplanlagt undervisning har prioritet på bruk av rommet.

Husk å rydde når dere går! Gå fra rommet slik du ønsker å finne det neste gang du kommer.