Kalender for Grupperom 8

Velkommen til Ansgar online booking. Bruk kalenderen til å reservere grupperommet.

Romkapasitet: 8

Regler for bruk av grupperom

  1. Grupperom er forbeholdt akademisk arbeid for eller med AHS sine studenter.
  2. Grupperommene må benyttes av minimum 2 personer.
  3. Står grupperommet ubrukt etter 10 minutter fra reservert starttidspunkt, opphører hele reservasjonen og rommet kan benyttes av andre.
  4. Grupperom kan reserveres tidsrommet skolen er åpen for studenter. Les mer: skolens åpningstider 
  5. Grupperom kan reserveres maksimalt 3 timer om gangen.
  6. Brukere av rommet er ansvarlige for at rommet forlates i ryddig stand.