Regler for bruk av musikkrommet

Kun mulig å reservere i tidsrommet:

  • 16:00 - 23:00 Mandag - fredag
  • 08:00 - 23:00 Lørdag - Søndag

Rommet skal alltid inneholde utstyr for samspill - ikke fjern utstyr fra rommet. Det gjelder både instrumenter, PA/mix og kabler/ mikrofoner. Alle feil og mangler meldes utstyrsansvarlig.

Max 3 timer sammenhengende pr person/ band

All timeplanlagt undervisning har prioritet på bruk av rommet.

Husk å rydde når dere går! Gå fra rommet slik du ønsker å finne det neste gang du kommer.