Booking av Havdurhuset

Havdurhuset kan leies ut eller reserveres til intern møtevirksomhet av medlemmer med verv i klubben ihh til betingelser for intern møtevirksomhet.

The free version of this service uses third party cookies in order to show you relevant advertisements. By using it or by clicking OK you agree to the use of these cookies.