Vigselskalender 2024

For å få vigselsavtalen endelig bekreftet ber vi dere vennligst sende en e-post til gmno@mfa.no.Sammen med den endelige bekreftelsen vil dere i tillegg motta ytterligere informasjon om nødvendig dokumentasjon for å kunne vie seg på ambassaden.