Помощ за график European Cybersecurity Month

Добре дошли в онлайн график European Cybersecurity Month. За въпроси относно този сайт, моля свържете се с администратора.
Легенда на символите
 
 Свободен слот, кликнете, за да се регистрирате
 Пълен слот, кликнете за повече информация
√Вие сте регистрирани или в списък изчакващи за този слот

Разглеждане на графика

Можете да разглеждате графика за други дати, кликайки на стрелките до настоящата дата или чрез кликване вътре в месеца-календар от дясната страна. Можете да избирате между няколко изгледа на графика. Може да показвате цял месец или по един ден на страница, като кликнете на съответния син прозорец. Можете да видите списък на свободните места в дневния ред като кликнете на 'Свободни'.

Създаване на резервации

Нови резервации се създават чрез кликване на свободен слот. Можете да редактирате предишно създадени резервации като кликнете върху тях в слотът, където са създадени. Таблицата отдолу показва кой може да създава и редактира резервации. Администраторът определя каква информация трябва да бъде въведена и кой може да прави промени върху графика. Когато се появи прозорец на пътя, можете да го преместите като го влачите в заглавната лента.

Вижте настройки за този график.

Кой може да създава входящо име.:Всеки, който знае уеб адреса, може да (си) регистрира потребителско име.
Кой може да вижда графика.:Всеки, който знае уеб адреса, може да го вижда
Кой може да добавя резервации:Всеки, който може да вижда, може да добавя
Кой може да променя резервации:Само администратор или суперпотребители могат да правят промени.

Назад